Beleid en Regulering

Afval Samenwerking Limburg en Provincie gaan voor circulaire afvalverwerking.

Afval Samenwerking Limburg en Provincie gaan voor circulaire afvalverwerking.

8 november 2019

Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit nieuwe grondstoffen en moet daarom beter en meer circulair verwerkt worden. Dat vinden Afval Samenwerking Limburg (ASL, een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten) en de Provincie Limburg.

De Provincie draagt € 200.000 euro bij in het onderzoekstraject, dat de mogelijkheden voor een hogere verwaarding van grondstoffen uit ons afval verkent. Dit is het plan van aanpak voor de nieuwe aanbesteding van de Limburgse afvalcontracten, in 2023/2024.

Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit nieuwe grondstoffen en moet daarom beter en meer circulair verwerkt worden. Dat vinden Afval Samenwerking Limburg (ASL, een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten) en de Provincie Limburg.

De Provincie draagt € 200.000 euro bij in het onderzoekstraject, dat de mogelijkheden voor een hogere verwaarding van grondstoffen uit ons afval verkent. Dit is het plan van aanpak voor de nieuwe aanbesteding van de Limburgse afvalcontracten, in 2023/2024.

Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit nieuwe grondstoffen en moet daarom beter en meer circulair verwerkt worden. Dat vinden Afval Samenwerking Limburg (ASL, een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten) en de Provincie Limburg.

De Provincie draagt € 200.000 euro bij in het onderzoekstraject, dat de mogelijkheden voor een hogere verwaarding van grondstoffen uit ons afval verkent. Dit is het plan van aanpak voor de nieuwe aanbesteding van de Limburgse afvalcontracten, in 2023/2024.

Het onderzoekstraject gaat onder meer in op verkenning van de Europese aanbestedingsstrategie, het opstellen van een grondstoffenatlas en materiaalbalans, inventarisatie van regionale circulaire kansen en afvalstromen en het opnieuw afstemmen van bestuurlijke afspraken. Totale kosten van het project bedragen zo’n € 410.000 waarvan de gemeenten via ASL € 200.000 bijdragen en er € 10.000 door het Rijk wordt gefinancierd.

Niet-herbruikbaar afval bestaat niet

Gedeputeerde Ruud Burlet (Duurzaamheid, Circulaire Economie, Afval en Recycling): “In Limburg zijn we in vergelijking met andere provincies al heel goed bezig als het gaat om het scheiden van afval. Maar we moeten wel blijven innoveren en kritisch kijken naar de ketens. Niet-herbruikbaar afval bestaat niet. Daarom zetten we nu samen met de Limburgse gemeenten, verenigd in ASL, volop in op circulaire, duurzame verwerking.”

Samen met bedrijven, onderwijs en onderzoek

Inmiddels zijn vanuit ASL gesprekken gestart met de Brightlands campussen in Venlo en op Chemelot om te verkennen welke rol zij kunnen spelen in het circulair verwerken van huishoudelijk afval. Om een gezonde en duurzame toekomst voor Chemelot te kunnen garanderen zullen ook hier energie- en reststromen naar nieuwe grondstoffen voor processen omgezet moeten worden. Ook de Universiteit Maastricht is aangehaakt vanwege hun kennis en kunde op het gebied van gedragsbeïnvloeding: hoe kan de burger de afvalstromen nóg beter gaan scheiden?

Over Afvalsamenwerking Limburg

Afval Samenwerking Limburg (ASL) is een samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten voor afvalverwerking. ASL stelt zich tot doel om ingezameld (huishoudelijk) afval op een efficiënte wijze, kostenbewust en zo verantwoord mogelijk voor het milieu te laten verwerken.

‘Het is zonde dat afval de provincie uit gaat om be- en verwerkt te worden’ zegt Hans van Haren programmamanager van ASL. Nu wordt een groot gedeelte van ons huishoudelijk afval naar Wijster in Drenthe getransporteerd voor verwerking. Dat is een afstand van 250 km. Het onderzoek brengt de mogelijkheden in beeld om dit afval in samenwerking met bedrijven in Limburg te verwerken. Dat is duurzamer en slimmer!

Het onderzoek moet in november gereed zijn om een start te maken met de aanbesteding van huishoudelijk afvalstromen. De Limburgse gemeenten willen met een innovatieve aanbesteding bedrijven interesseren om samen tot circulaire oplossingen te komen. Met deze aanpak willen de gemeenten en de provincie bereiken dat het afval in de toekomst duurzamer wordt verwerkt en tevens werkgelegenheid oplevert.

>> zie ook: https://www.limburg.nl/onderwerpen/circulaire-economie/afvalverwerking/ 

Het onderzoekstraject gaat onder meer in op verkenning van de Europese aanbestedingsstrategie, het opstellen van een grondstoffenatlas en materiaalbalans, inventarisatie van regionale circulaire kansen en afvalstromen en het opnieuw afstemmen van bestuurlijke afspraken. Totale kosten van het project bedragen zo’n € 410.000 waarvan de gemeenten via ASL € 200.000 bijdragen en er € 10.000 door het Rijk wordt gefinancierd.

Niet-herbruikbaar afval bestaat niet

Gedeputeerde Ruud Burlet (Duurzaamheid, Circulaire Economie, Afval en Recycling): “In Limburg zijn we in vergelijking met andere provincies al heel goed bezig als het gaat om het scheiden van afval. Maar we moeten wel blijven innoveren en kritisch kijken naar de ketens. Niet-herbruikbaar afval bestaat niet. Daarom zetten we nu samen met de Limburgse gemeenten, verenigd in ASL, volop in op circulaire, duurzame verwerking.”

Samen met bedrijven, onderwijs en onderzoek

Inmiddels zijn vanuit ASL gesprekken gestart met de Brightlands campussen in Venlo en op Chemelot om te verkennen welke rol zij kunnen spelen in het circulair verwerken van huishoudelijk afval. Om een gezonde en duurzame toekomst voor Chemelot te kunnen garanderen zullen ook hier energie- en reststromen naar nieuwe grondstoffen voor processen omgezet moeten worden. Ook de Universiteit Maastricht is aangehaakt vanwege hun kennis en kunde op het gebied van gedragsbeïnvloeding: hoe kan de burger de afvalstromen nóg beter gaan scheiden?

Over Afvalsamenwerking Limburg

Afval Samenwerking Limburg (ASL) is een samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten voor afvalverwerking. ASL stelt zich tot doel om ingezameld (huishoudelijk) afval op een efficiënte wijze, kostenbewust en zo verantwoord mogelijk voor het milieu te laten verwerken.

‘Het is zonde dat afval de provincie uit gaat om be- en verwerkt te worden’ zegt Hans van Haren programmamanager van ASL. Nu wordt een groot gedeelte van ons huishoudelijk afval naar Wijster in Drenthe getransporteerd voor verwerking. Dat is een afstand van 250 km. Het onderzoek brengt de mogelijkheden in beeld om dit afval in samenwerking met bedrijven in Limburg te verwerken. Dat is duurzamer en slimmer!

Het onderzoek moet in november gereed zijn om een start te maken met de aanbesteding van huishoudelijk afvalstromen. De Limburgse gemeenten willen met een innovatieve aanbesteding bedrijven interesseren om samen tot circulaire oplossingen te komen. Met deze aanpak willen de gemeenten en de provincie bereiken dat het afval in de toekomst duurzamer wordt verwerkt en tevens werkgelegenheid oplevert.

>> zie ook: https://www.limburg.nl/onderwerpen/circulaire-economie/afvalverwerking/ 

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.

Volg ASL op LinkedIn

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.