Afval? Nieuw Begin.

Over ASL.

Bij Afval Samenwerking Limburg (ASL) transformeren we afvalbeheer naar grondstoffenmanagement, als drijvende kracht achter de overgang naar een circulaire economie.

Dit streven naar een nieuwe manier van produceren, consumeren, en ketensluiting benadrukt het behoud van waarde, hergebruik van producten en afvalpreventie, ten bate van mens, milieu en economie.

Afval? Nieuw Begin.

Over ASL.

Bij Afval Samenwerking Limburg (ASL) transformeren we afvalbeheer naar grondstoffenmanagement, als drijvende kracht achter de overgang naar een circulaire economie.

Dit streven naar een nieuwe manier van produceren, consumeren, en ketensluiting benadrukt het behoud van waarde, hergebruik van producten en afvalpreventie, ten bate van mens, milieu en economie.

Afval? Nieuw Begin.

Over ASL.

Bij Afval Samenwerking Limburg (ASL) transformeren we afvalbeheer naar grondstoffenmanagement, als drijvende kracht achter de overgang naar een circulaire economie.

Dit streven naar een nieuwe manier van produceren, consumeren, en ketensluiting benadrukt het behoud van waarde, hergebruik van producten en afvalpreventie, ten bate van mens, milieu en economie.

Governance.

Belangrijke besluiten worden door de Algemene Ledenvergadering genomen, waar alle gemeenten via een collegelid, de portefeuillehouder afval, in vertegenwoordigd zijn. Deze vergadering vindt minimaal een keer per jaar plaats.

Het algemeen bestuur van ASL vertegenwoordigt de vereniging. Onder leiding van de programmamanager wordt uitvoering gegeven aan de genomen besluiten en de geplande activiteiten.

Op maandelijkse basis organiseert ASL een ambtelijk overleg: het beleidsplatform.  Daaraan nemen de lid-gemeenten en de samenwerkingsverbanden deel.  In dit platform worden de stand van zaken en ontwikkelingen met de deelnemers besproken.

Verder zijn er diverse ambtelijke werkgroepen actief, ter ondersteuning van ASL.

Duurzaam Limburg: Samen Sterker.

Bij ASL verenigen we ons rond de principes van circulariteit, samenwerking, en innovatie. Door afval als grondstof te zien, samen te werken met iedereen in Limburg en constant de grenzen van mogelijkheden te verleggen, streven we naar een duurzamere toekomst voor onze regio en daarbuiten.

Organisatie.

Algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden:

  • Birgit op de Laak (voorzitter) – burgemeester van Nederweert

  • Ivo Tillie (secretaris) – wethouder in Sittard-Geleen

  • Marij Pollux (penningmeester) – wethouder in Venlo

  • John Aarts (lid) – wethouder in Maastricht

  • Thijs Kuipers (lid) – wethouder in Horst aan de Maas

  • Hugo Janssen (lid) – wethouder in Brunssum

  • Lizbeth Steinbach (lid) – wethouder in Weert

ASL Programmamanagement

  • Ad-interim: Ruud Burlet; Rob Roelofs

Samen Werken aan de Toekomst.

Bij ASL geloven we in de kracht van circulariteit en innovatie om afval om te zetten in waardevolle grondstoffen. Samen met de inwoners en bedrijven in Limburg streven we naar een toekomst waarin afval niet langer bestaat. Onze aanpak is ambitieus en grensverleggend; we zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om afval te verwerken en de mogelijkheden te vergroten. Door samenwerking en educatie bouwen we aan een duurzame gemeenschap, waarin toekomstige generaties geïnspireerd worden om bewuster en milieuvriendelijker te leven.

Samen Werken aan de Toekomst.

Bij ASL geloven we in de kracht van circulariteit en innovatie om afval om te zetten in waardevolle grondstoffen. Samen met de inwoners en bedrijven in Limburg streven we naar een toekomst waarin afval niet langer bestaat. Onze aanpak is ambitieus en grensverleggend; we zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om afval te verwerken en de mogelijkheden te vergroten. Door samenwerking en educatie bouwen we aan een duurzame gemeenschap, waarin toekomstige generaties geïnspireerd worden om bewuster en milieuvriendelijker te leven.

Samen Werken aan de Toekomst.

Bij ASL geloven we in de kracht van circulariteit en innovatie om afval om te zetten in waardevolle grondstoffen. Samen met de inwoners en bedrijven in Limburg streven we naar een toekomst waarin afval niet langer bestaat. Onze aanpak is ambitieus en grensverleggend; we zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om afval te verwerken en de mogelijkheden te vergroten. Door samenwerking en educatie bouwen we aan een duurzame gemeenschap, waarin toekomstige generaties geïnspireerd worden om bewuster en milieuvriendelijker te leven.

ASL ziet afval niet als einde, maar als startpunt. We streven ernaar om alles wat we gebruiken en consumeren terug te brengen in een kringloop, waarbij we afval omzetten in nieuwe grondstoffen. Dit is goed voor mensen, natuur en onze lokale economie.

ASL ziet afval niet als einde, maar als startpunt. We streven ernaar om alles wat we gebruiken en consumeren terug te brengen in een kringloop, waarbij we afval omzetten in nieuwe grondstoffen. Dit is goed voor mensen, natuur en onze lokale economie.

ASL is ambitieus. We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om afval slim te verwerken, niet alleen binnen onze provincie maar ook daarbuiten. Innovatie en samenwerking helpen ons de grenzen van het mogelijke te verleggen.

ASL is ambitieus. We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om afval slim te verwerken, niet alleen binnen onze provincie maar ook daarbuiten. Innovatie en samenwerking helpen ons de grenzen van het mogelijke te verleggen.

Bij ASL staat samenwerking voorop. Alle Limburgers, van bedrijven tot inwoners, werken samen aan een duurzamere regio. Dit versterkt onze gemeenschap en creëert kansen, zoals nieuwe banen.

Bij ASL staat samenwerking voorop. Alle Limburgers, van bedrijven tot inwoners, werken samen aan een duurzamere regio. Dit versterkt onze gemeenschap en creëert kansen, zoals nieuwe banen.

ASL zet zich niet alleen in voor het nu, maar ook voor de toekomst van Limburg. Door educatie en bewustwording te bevorderen, inspireren we de volgende generaties om duurzaam te denken en te handelen. Onze visie reikt verder dan alleen afvalverwerking; we bouwen aan een duurzame gemeenschap waarin iedereen de waarde van circulariteit begrijpt en omarmt.

ASL zet zich niet alleen in voor het nu, maar ook voor de toekomst van Limburg. Door educatie en bewustwording te bevorderen, inspireren we de volgende generaties om duurzaam te denken en te handelen. Onze visie reikt verder dan alleen afvalverwerking; we bouwen aan een duurzame gemeenschap waarin iedereen de waarde van circulariteit begrijpt en omarmt.

Veelgestelde Vragen over ASL.

Veelgestelde Vragen over ASL.

Wat doet ASL precies?

Hoe draagt ASL bij aan een beter milieu?

Kan ik als burger bijdragen aan de doelen van ASL?

Hoe blijf ik op de hoogte van ASL-projecten?

Met wie werkt ASL samen?

Wat doet ASL precies?

Hoe draagt ASL bij aan een beter milieu?

Kan ik als burger bijdragen aan de doelen van ASL?

Hoe blijf ik op de hoogte van ASL-projecten?

Met wie werkt ASL samen?

Wat doet ASL precies?

Hoe draagt ASL bij aan een beter milieu?

Kan ik als burger bijdragen aan de doelen van ASL?

Hoe blijf ik op de hoogte van ASL-projecten?

Met wie werkt ASL samen?

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.

Volg ASL op LinkedIn