Beleid en Regulering

ASL in het gelijk gesteld door de rechter.

ASL in het gelijk gesteld door de rechter.

17 maart 2022

Op 23 februari jl. deed de rechter een uitspraak in de bodemprocedure Veolia - ASL gemeenten.

De partijen verschillen van mening of Veolia aanspraak kan maken op meer dan het bedrag dat het Afvalfonds aan de ASL gemeenten betaalt.

Verder is brand ontstaan in een sorteerinstallatie die door Veolia was gecontracteerd.

De ASL gemeenten stellen schade te hebben geleden als gevolg van die brand en vorderen schadevergoeding.

Op 23 februari jl. deed de rechter een uitspraak in de bodemprocedure Veolia - ASL gemeenten.

De partijen verschillen van mening of Veolia aanspraak kan maken op meer dan het bedrag dat het Afvalfonds aan de ASL gemeenten betaalt.

Verder is brand ontstaan in een sorteerinstallatie die door Veolia was gecontracteerd.

De ASL gemeenten stellen schade te hebben geleden als gevolg van die brand en vorderen schadevergoeding.

Op 23 februari jl. deed de rechter een uitspraak in de bodemprocedure Veolia - ASL gemeenten.

De partijen verschillen van mening of Veolia aanspraak kan maken op meer dan het bedrag dat het Afvalfonds aan de ASL gemeenten betaalt.

Verder is brand ontstaan in een sorteerinstallatie die door Veolia was gecontracteerd.

De ASL gemeenten stellen schade te hebben geleden als gevolg van die brand en vorderen schadevergoeding.

De overeenkomst tussen de ASL gemeenten en Veolia kwam tot stand in 2014, na een gezamenlijke Europese aanbesteding, die gewonnen werd door Kunststof Hergebruik (later Van Scherpenzeel, tegenwoordig Veolia). Van 2015 tot en met december afgelopen jaar verzorgde Veolia de sortering, overslag en vermarkting van gescheiden ingezameld Limburgs PMD. Tijdens de looptijd van deze overeenkomst ontstonden geschillen over de vergoeding van de vermarktingskosten en de degradatie van aangeleverd PMD ten gevolge van een brand in de sorteerinstallatie.

Vermarktingkosten.

Voor de vermarkting betalen de ASL gemeenten Veolia de vergoedingen uit die zij krijgen van het Afvalfonds Verpakkingen. De kosten die Veolia maakt voor die vermarkting liggen echter hoger, en die hogere kosten – meer dan 5 miljoen euro voor de periode 2017 tot 2019 – factureerde het bedrijf aan de gemeenten. Veolia heeft de overeenkomst namelijk zo opgevat dat alle (redelijke) kosten die zij zou factureren ook vergoed zouden worden  via de ASL gemeenten, door het Afvalfonds. De gemeenten zouden het in de aanbestedingsprocedure hebben doen voorkomen alsof de vergoeding uit het Afvalfonds kostendekkend is zolang Veolia gemiddeld of bovengemiddeld presteert (en dat doet zij). En als na het sluiten van de overeenkomst tussen Veolia en de ASL gemeenten de afspraken in het kader van de raamovereenkomst wijzigen, dan vindt Veolia dat voor rekening en risico van de gemeenten – aangezien Veolia geen partij was in die onderhandelingen.

De rechtbank gaat hier niet in mee. Uit de aanbestedingsleidraad en de nota’s van inlichtingen blijkt dat

  • de aan de inschrijver te betalen vergoeding gelijk is aan de vergoeding die de gemeenten ontvangen uit het Afvalfonds,

  • dat de vermarktingsvergoeding onderhevig is aan wijzigingen en afhankelijk is van afspraken die worden gemaakt in het kader van de Raamovereenkomst,

  • dat het vaststellen van de vergoeding buiten de macht van de inschrijvers zal liggen en

  • dat de vergoeding niet marktconform of zelfs negatief kan zijn.

De rechter wijst de vorderingen van Veolia in het vonnis van 23 februari dan ook af.

De overeenkomst tussen de ASL gemeenten en Veolia kwam tot stand in 2014, na een gezamenlijke Europese aanbesteding, die gewonnen werd door Kunststof Hergebruik (later Van Scherpenzeel, tegenwoordig Veolia). Van 2015 tot en met december afgelopen jaar verzorgde Veolia de sortering, overslag en vermarkting van gescheiden ingezameld Limburgs PMD. Tijdens de looptijd van deze overeenkomst ontstonden geschillen over de vergoeding van de vermarktingskosten en de degradatie van aangeleverd PMD ten gevolge van een brand in de sorteerinstallatie.

Vermarktingkosten.

Voor de vermarkting betalen de ASL gemeenten Veolia de vergoedingen uit die zij krijgen van het Afvalfonds Verpakkingen. De kosten die Veolia maakt voor die vermarkting liggen echter hoger, en die hogere kosten – meer dan 5 miljoen euro voor de periode 2017 tot 2019 – factureerde het bedrijf aan de gemeenten. Veolia heeft de overeenkomst namelijk zo opgevat dat alle (redelijke) kosten die zij zou factureren ook vergoed zouden worden  via de ASL gemeenten, door het Afvalfonds. De gemeenten zouden het in de aanbestedingsprocedure hebben doen voorkomen alsof de vergoeding uit het Afvalfonds kostendekkend is zolang Veolia gemiddeld of bovengemiddeld presteert (en dat doet zij). En als na het sluiten van de overeenkomst tussen Veolia en de ASL gemeenten de afspraken in het kader van de raamovereenkomst wijzigen, dan vindt Veolia dat voor rekening en risico van de gemeenten – aangezien Veolia geen partij was in die onderhandelingen.

De rechtbank gaat hier niet in mee. Uit de aanbestedingsleidraad en de nota’s van inlichtingen blijkt dat

  • de aan de inschrijver te betalen vergoeding gelijk is aan de vergoeding die de gemeenten ontvangen uit het Afvalfonds,

  • dat de vermarktingsvergoeding onderhevig is aan wijzigingen en afhankelijk is van afspraken die worden gemaakt in het kader van de Raamovereenkomst,

  • dat het vaststellen van de vergoeding buiten de macht van de inschrijvers zal liggen en

  • dat de vergoeding niet marktconform of zelfs negatief kan zijn.

De rechter wijst de vorderingen van Veolia in het vonnis van 23 februari dan ook af.

Brand.

Door de brand in een door Veolia gecontracteerde sorteerinstallatie in Marl heeft daar het sorteerproces gedurende meer dan een half jaar stilgelegen. Daardoor is een lager totaalvolume kunststofafval gesorteerd en hebben de gemeenten een lagere inzamelingsvergoeding ontvangen van het Afvalfonds. Bovendien is de kwaliteit van de opgeslagen kunststof afgenomen, waardoor een lager percentage aan monostromen en hergebruikt materiaal kon worden gerealiseerd. De Gemeenten konden hierdoor in het jaar 2019 niet voldoen aan hun verplichting op grond van de Raamovereenkomst en dat leidde tot een lagere vergoeding van het Afvalfonds voor zowel het vermarkten als het inzamelen. ASL gemeenten stellen Veolia, die op grond van de overeenkomst had moeten zorgen voor een calamiteitenplan, aansprakelijk voor deze schade. ASL schat deze schade op zo’n 3,5 miljoen euro.

Veolia heeft niet betwist dat zij geen back-up plan had voor de brand in de sorteerinstallatie en dat de sorteerinstallatie waar de brand heeft gewoed enige tijd niet (volledig) operationeel was. Daarmee staat volgens de rechter vast dat Veolia tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichting. De rechtbank veroordeelt Veolia tot vergoeding van de door de gemeenten als gevolg van de brand geleden en nog te lijden schade en verwijst de zaaknaar de schadestaatprocedure.

> De uitspraak van de rechtbank Limburg is te lezen op deze pagina van rechtspraak.nl. 

Brand.

Door de brand in een door Veolia gecontracteerde sorteerinstallatie in Marl heeft daar het sorteerproces gedurende meer dan een half jaar stilgelegen. Daardoor is een lager totaalvolume kunststofafval gesorteerd en hebben de gemeenten een lagere inzamelingsvergoeding ontvangen van het Afvalfonds. Bovendien is de kwaliteit van de opgeslagen kunststof afgenomen, waardoor een lager percentage aan monostromen en hergebruikt materiaal kon worden gerealiseerd. De Gemeenten konden hierdoor in het jaar 2019 niet voldoen aan hun verplichting op grond van de Raamovereenkomst en dat leidde tot een lagere vergoeding van het Afvalfonds voor zowel het vermarkten als het inzamelen. ASL gemeenten stellen Veolia, die op grond van de overeenkomst had moeten zorgen voor een calamiteitenplan, aansprakelijk voor deze schade. ASL schat deze schade op zo’n 3,5 miljoen euro.

Veolia heeft niet betwist dat zij geen back-up plan had voor de brand in de sorteerinstallatie en dat de sorteerinstallatie waar de brand heeft gewoed enige tijd niet (volledig) operationeel was. Daarmee staat volgens de rechter vast dat Veolia tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichting. De rechtbank veroordeelt Veolia tot vergoeding van de door de gemeenten als gevolg van de brand geleden en nog te lijden schade en verwijst de zaaknaar de schadestaatprocedure.

> De uitspraak van de rechtbank Limburg is te lezen op deze pagina van rechtspraak.nl. 

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.

Volg ASL op LinkedIn

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.