Duurzaamheid en Milieu

9,6 miljoen euro voor aanpak circulaire economie.

9,6 miljoen euro voor aanpak circulaire economie.

6 februari 2022

Brightlands Chemelot Campus is de trekker van het Europese project SYSCHEMIQ. En ASL werkt er aan mee.

Brightlands Chemelot Campus is de trekker van het Europese project SYSCHEMIQ. En ASL werkt er aan mee.

Brightlands Chemelot Campus is de trekker van het Europese project SYSCHEMIQ. En ASL werkt er aan mee.

Het nieuwe internationale onderzoeks- en demonstratieproject SYSCHEMIQ krijgt een financiële impuls van 9,6 miljoen euro vanuit het Horizon Green Deal-programma van de Europese Unie. Die is bedoeld om de systeemtransitie naar een circulaire economie in de regio een boost te geven.

SYSCHEMIQ is de eerste concrete uitwerking van het Chemelot Circular Hub-programma met daarin de ambitie van de regio Limburg om de eerste Circular Hub van Europa te worden. Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen is de trekker van het project en vormt samen met SABIC, TNO en de Universiteit Maastricht de kerngroep van het SYSCHEMIQ-consortium.

Het nieuwe internationale onderzoeks- en demonstratieproject SYSCHEMIQ krijgt een financiële impuls van 9,6 miljoen euro vanuit het Horizon Green Deal-programma van de Europese Unie. Die is bedoeld om de systeemtransitie naar een circulaire economie in de regio een boost te geven.

SYSCHEMIQ is de eerste concrete uitwerking van het Chemelot Circular Hub-programma met daarin de ambitie van de regio Limburg om de eerste Circular Hub van Europa te worden. Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen is de trekker van het project en vormt samen met SABIC, TNO en de Universiteit Maastricht de kerngroep van het SYSCHEMIQ-consortium.

Zo opent bijgevoegd persbericht van Brightlands Chemelot Campus. In totaal nemen 23 partners deel aan dit project. Afval Samenwerking Limburg is daar één van. Het belangrijkste doel van de deelname van ASL in dit project is om samen met Afvalfonds en de SYSCHEMIQ-partners te onderzoeken hoe we op de meest effectieve manier gebruik kunnen maken van regionale (en EU regionale) plastic-fracties voor de circulaire demo. Hierbij komen vraagstukken aan de orde, zoals bijvoorbeeld:

 • Hoe kun je de waardeketen stroomopwaarts verbeteren ten behoeve van meer recycling en van hogere kwaliteit?

 • Hoe kun je Chemische Recycling beter mogelijk maken en tegelijkertijd de mogelijkheden van Mechanische Recycling behouden en verbeteren?

 • Wat is de beschikbaarheid van de plastic fractie in de regio en welke verschillen in samenstelling doen zich voor?

 • Welke karakteristieken maken het mogelijk te kiezen voor de meest optimale recyclingmethode – o.b.v. klimaat-, milieu-, technologische, economische en bedrijfsaspecten?

 • Hoe dragen de huidige sorteer technologieën, inzamelingsmethoden, standaarden en gebruiken daar aan bij?

 • Hoe kunnen de bevindingen van prikkel- en co-creatie experimenten ter stimulering van verbeterde plasticafvalscheiding en –inzameling succesvol opgeschaald worden?  

Dit project sluit naadloos aan op de visie van ASL, die draait om circulariteit, samenwerking en het verleggen van grenzen (innovaties & Euregionale samenwerking). Daarnaast draagt het bij aan de ambities zoals ASL die voor de aanbesteding van de grote huishoudelijke afvalstromen heeft gedefinieerd:

 • Ambitie 1: circulaire economie;

 • Ambitie 2: CO2-reductie in de gehele keten;

 • Ambitie 3: maatschappelijke bijdrage, door het stimuleren van onderwijs, werkgelegenheid en economische groei;

 • Ambitie 4: duurzame gemeenschappen; bijdrage aan het verduurzaming van gemeenschappen, steden en regio’s in en om Limburg.

Zo opent bijgevoegd persbericht van Brightlands Chemelot Campus. In totaal nemen 23 partners deel aan dit project. Afval Samenwerking Limburg is daar één van. Het belangrijkste doel van de deelname van ASL in dit project is om samen met Afvalfonds en de SYSCHEMIQ-partners te onderzoeken hoe we op de meest effectieve manier gebruik kunnen maken van regionale (en EU regionale) plastic-fracties voor de circulaire demo. Hierbij komen vraagstukken aan de orde, zoals bijvoorbeeld:

 • Hoe kun je de waardeketen stroomopwaarts verbeteren ten behoeve van meer recycling en van hogere kwaliteit?

 • Hoe kun je Chemische Recycling beter mogelijk maken en tegelijkertijd de mogelijkheden van Mechanische Recycling behouden en verbeteren?

 • Wat is de beschikbaarheid van de plastic fractie in de regio en welke verschillen in samenstelling doen zich voor?

 • Welke karakteristieken maken het mogelijk te kiezen voor de meest optimale recyclingmethode – o.b.v. klimaat-, milieu-, technologische, economische en bedrijfsaspecten?

 • Hoe dragen de huidige sorteer technologieën, inzamelingsmethoden, standaarden en gebruiken daar aan bij?

 • Hoe kunnen de bevindingen van prikkel- en co-creatie experimenten ter stimulering van verbeterde plasticafvalscheiding en –inzameling succesvol opgeschaald worden?  

Dit project sluit naadloos aan op de visie van ASL, die draait om circulariteit, samenwerking en het verleggen van grenzen (innovaties & Euregionale samenwerking). Daarnaast draagt het bij aan de ambities zoals ASL die voor de aanbesteding van de grote huishoudelijke afvalstromen heeft gedefinieerd:

 • Ambitie 1: circulaire economie;

 • Ambitie 2: CO2-reductie in de gehele keten;

 • Ambitie 3: maatschappelijke bijdrage, door het stimuleren van onderwijs, werkgelegenheid en economische groei;

 • Ambitie 4: duurzame gemeenschappen; bijdrage aan het verduurzaming van gemeenschappen, steden en regio’s in en om Limburg.

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.

Volg ASL op LinkedIn

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.